Impact op resultaat: Directeur of Teamleider?

Wie heeft meer impact op het dagelijks operationeel resultaat, de directeur of de teamleider? Met alle respect voor de managers en directeuren, maar the winner is… de teamleider. De teamleider start de werkprocessen op, houdt de planning in de gaten en stuurt zijn mensen aan. Zo wordt het resultaat van de dag geboekt!

Natuurlijk moeten er regelmatig ook lange termijn beslissingen genomen waarbij het ‘hoger management’ hard nodig is, maar zonder operationeel leidinggevenden gaat er einde dag niets de deur uit.

Wie is nou die teamleider? Een definitie om mee te starten: een leidinggevende die leiding geeft aan niet-leidinggevenden. In elke organisatie zijn dus teamleiders; in fabrieken, winkels en kantoren. En overal spelen ze globaal de volgende rollen:

  • De rol van Producent – verantwoordelijk voor een efficiënt werkproces
  • De rol van Coördinator – verantwoordelijk voor planning van mens, materiaal en prestatie
  • De rol van Mentor – verantwoordelijk voor de juiste aansturing en begeleiding van medewerkers

Maar daarmee zijn we er nog niet voor deze helden van de werkvloer. Want binnen deze rollen doen zich allerlei knelpunten en veranderende omstandigheden voor. Teamleiders zijn dus ook Verbeteraars. Door zich te bekwamen in bovenstaande vier rollen zorgen teamleiders er elke dag weer voor dat de doelen behaald worden.

Is het leuk om teamleider te zijn? Ja, want zij sturen de werkvloer aan, daar waar het gebeurt. Een cruciale positie dus in het praktisch maken van missie en strategie. Maar daarmee ook een veeleisende rol, want hoe ga je die strategie ‘verkopen’ aan je medewerkers? Het is noodzakelijk om teamleiders in hun complexe rol te ondersteunen.

Dus… beste managers en directeuren, laat uw teamleiders floreren en uw bedrijf zal floreren!

Geef een reactie