5 elementen vormen de kern van onze formule

1

Eerstelijns managers voeren verbeteringen door in hun eigen praktijk.

Deze groep heeft dagelijks de meeste impact op resultaat, veel leidinggevenden betekent dus veel grote en kleine verbeterprojecten.

2

Midden- en topmanagement monitoren voortgang middels geavanceerde dashboarding.

Zij leren eindverantwoordelijk te zijn voor borging van continu verbeteren. Om dit te faciliteren zijn er geplande stuurgroepen waarin dashboard en acties besproken worden.

3

Een interactieve online omgeving voor overzicht, uniformiteit en controleerbaarheid. 

1 uniforme werkwijze, 1 uniforme structuur en 1 platform waarbinnen alles plaatsvindt, voor alle leidinggevenden en begeleiders.

4

Ondersteunende trainingen & plenaire sessies.

Persoonlijk contact blijft belangrijk. Daarom zorgen inleidende trainingen en presentaties van de verbeterprojecten voor maximale betrokkenheid.

5

Onsite en 24/7 online support voor iedereen.

Binnen 24 uur wordt antwoord gegeven op vragen en ingeleverd werk. Er is 1 dag per week iemand van Zelfverbeteren op locatie ter ondersteuning van de deelnemers.